Logos 06: Người trẻ và gia đình
Phụ đề: Suy tư Thần học và Mục vụ
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013576
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013577
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
* Vài goc nhìn của trết học về gia đình 7
LM. Bùi Quang Minh, SJ, MA  
* Mối tương quan nam - nữ  
Chút suy tư từ hai chương đầu của sách Sáng thế 35
Lm. Vinh sơn Trần Minh Thực, PSS  
* Phụ nữ dưới ánh sáng của mầu nhiệm Ba Ngôi và của Giáo hội với đặc tính Maria 59
Hồng y Marc Ouellet, PSS  
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính  
Hiệu đính: Lm. Fx. Nguyễn Hai Tính, SJ  
* Nền tảng thần học về gia đình 93
LM. Giuse Nguyễn Văm Am, SDB  
* Về các đặc tính của Hôn nhân Kitô giáo
131
Lm. Laurent Gatinois, Mep  
Chuyển ngữ: Sr. Anna Phạm Thị Thùy Dung, OA 161
MỤC VỤ NGƯỜI TRẺ  
Cho người trẻ lớn lên  
Lm. Gioan Lê Quang Việt và Ban mục vụ Giới trẻ Sài Gòn  
* Bước vào xã hội công nghệ, trở về thế giới nội tâm 205
Joseph Nguyễn Đức Lộc  
* Mục vụ người trẻ sau Thượng hội đồng giám mục thế giới về người trẻ - Mười điều không thể đảo ngược 227
Fr. Rosano Sala  
Chuyển ngữ: Chủng sinh Giuse Huỳnh Khánh Thừa  
* Lời giới thiệu cho quyển sách Hậu Thượng Hội Đồng Giám mục về người trẻ của cha Rossano Sala, linh mục dòng Don Bosco, Thứ ký đặc biệt của thượng hội đồng 257
Đức Thánh Cha Phanxicô  
Chuyển ngữ: Lm. Tooma- Thiện Trần Quốc Hưng