Bản tin hiệp thông: Giáo hội và truyền thông xã hội
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S29,30
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003881
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 352
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 1
Lời nói đầu 3
❖  Vài nét tiểu sử Đức Tân Giáo Hoàng: Bênêdictô XVI 5
❖  Điện văn chúc mừng của HĐGM VN 6
Phần I: Một Vài Văn Kiện Cơ Bản Về Truyền Thông Xã Hội  
❖  Sắc lệnh Inter Mirifica của Công đồng Vatican II về truyền thông xã hội (4-12-1953) 7
❖  Những văn kiện của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội  
-  Huấn thị Thời đại mới (Aetatis Novae) (22-2-1992) 21
-  Giáo Hội và Internet (22-2-2002) 50
-  Đạo đức trong Internet (22-2-2002)  71
-  Đạo đức trong truyền thông (4-6-2000)  90
-  Đạo đức trong quảng cáo (22-2-1997)  121
Phần II: Các Bài Viết Theo Chủ Đề  
❖  Thần học truyền thông  
Nền tảng cho việc truyền thông xã hội  
- F. Paul A. Soukup, SJ 148
❖  Tầm quan trọng của các phương tiện thông tin và truyền thông đối với Giáo Hội trong triều đại của  
       Đức Gioan Phaolô II - Lm. Bùi Tiếng 178
❖  Các tổ chức truyền thông xã hội của Giáo Hội - v/p FABC - bản dịch 185
❖  Rao giảng trên mái nhà - Lm. Giuse Hoàng Kim Toan 198
❖  Gia đình và sự truyền thông  
      Truyền thông trong gia đình - Anthony Roman  205
❖  Đi tìm cái đẹp trong Nghệ thuật thánh Việt Nam  
      - Lm. Ant. Nguyễn Ngọc Sơn 225
❖  Tu sĩ Việt Nam với truyền thông - út Nghèo, DĐMNN 238
❖  Truyền thông và sứ vụ linh mục - Lm. GiuseHoàng Kim Toan 249
❖   Đôi nét báo điện tử ở Việt Nam - Kim Vi 257
❖   Truyền hình tương lai - Minh Thụy (chuyển dịch) 264
❖   Lịch sử văn minh nhân loại theo nhãn quan truyền thông  
       -  Lm. Ant. Nguyễn Ngọc Sơn 273
❖   Vài nét về hiện trạng truyền thông xã hội tại Việt Nam  
        -  Lm. Ant. Nguyễn Ngọc Sơn 285
Phần III: Đào Tạo Kỹ Năng Sống Về Truyền Thông  
❖   Cách đọc sách báo - Em-Ty 304
❖   Cách sử dụng điện thoại -Bảo Trâm 321
❖   Sử dụng Internet trong gia đình  
        - Sư huynh Phan Huy Hà, FSC 326
❖   Trang nhật ký - Anh Tôn  334
Phần IV: Tin Tức  
❖   Sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu  337
❖   Sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam 343