Bản tin hiệp thông: Hôn nhân khác đạo
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 115 (tháng 11&12 năm 2019)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S115
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010679
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 192
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010680
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010681
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
• Hội đồng Giám mục Việt Nam - Thư chung gửi Cộng đồng dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ  7
GỢI Ý MỤC VỤ NĂM 2019   
VPUBMVGĐ  
Bài 10: Chăm sóc những thương tích gia đình  15
Bài 11: Tiến đến hội nhập trọn vẹn 19
TU ĐỨC  
• Nên thánh nhờ làm người như Giêsu 24
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ
 
THÁNH KINH  
• Đón nhận hay chối từ lời Chúa theo 2 V 22-23 và Gr 36 37
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR.  
HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO  
• Hôn nhân khác đạo  54
Lm. Antôn Hà văn Minh  
• Kinh nghiệm của người đồng hành với các công nhân khác tôn giáo  64
Nữ tu Têrêsa Kim Uyên, fma  
• Đồng hành với gia đình đang gặp khó khăn do hôn nhân khác đạo 71
Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ  
• Giáo dục nhân bản trong gia đình 83
Biển Đức Hoàng Mai Khanh  
• Hôn nhân khác đạo: Một thách đó chính cho Giáo hội tại Năm Á châu 96
Lm. Giuse Vương Sĩ Tuấn  
• Cao cả & tầm thưởng - Bài học truyền giáo từ Maximum lllutl  101
Lm.Giêrônimô Nguyễn Đình Công  
Giáo Phận Xuân Lộc  
Giám Đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Việt Nam 111
• Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ   
Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa  
• Vài góp ý về kế sách truyền giáo 176
•  Một đề nghị cho khánh nhật truyền giáo: Ngày đến với anh em lương dân 185
Lm. GB. Trương Thành Công