Bản tin hiệp thông: Hiệp thông Hội thánh và cộng đoàn sống đời thánh hiến
Phụ đề: Bản tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Số 138 (tháng 11 & 12 năm 2023)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S138
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016047
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 220
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016048
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016478
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
I. CHUYÊN ĐỀ  
Hiệp hành của các tu sĩ trong đời sống cộng đoàn dưới ánh sáng của Hôsê 3,1-5 10
Matta Lê Thị Vân Anh, Đaminh Rosa Lima  
Từ Vaticano II đến Thượng hội đồng Giám mục 2023:  
Giáo hội hiệp hành và việc loan truyền đức tin trong thời đại mới 36
Lm. Giuse Nguyễn Trị An, O.P  
Linh đạo dung nạp 55
Sr. Nurya Martínez-Gayol, ACI  
Tu sĩ sống hiệp thông với Chúa, với các thánh và với dân Chúa trong Giáo hội hiệp hành 78
Nt. Maria Đào Phượng, Đaminh Rosa Lima  
Hiệp thông giữa các Giám mục và dòng tu 92
Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P  
Các tu hội đời sống thánh hiến sống sự hiệp thông trong Giáo hội địa phương - khía cạnh pháp lý 112
Lm. Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB  
Cùng thuộc về một gia đình dân Chúa ơn gọi thánh hiến hiệp hành với phẩm trật Giáo hội 135
Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J  
Hiệp hành sống hiệp thông: Định hướng cho việc canh tân sự hiệp thông cá trong cộng đoàn sống thánh hiến 146
Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTG Chợ Quán  
Đan sĩ hiệp thông trong đời sống cộng tu 170
Hilario Trần Văn Thành, O. Cist  
Đối thoại với thực tế: Một cách thế hiệp hành của người thánh hiến 178
Nt. Trần Hiền, Đaminh Rosa Lima  
Tu sĩ sống hiệp thông những chia sẻ thực hành 190
Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Thiên Hoàng, Đaminh Thánh Tâm  
II. Tư liệu  
Thư đại hội chung thường lệ lần thứ XVI của thượng hội đồng Giám mục gửi dân Chúa 205
III. Đời sống đức tin  
Tin tổng hợp Giáo hội Công giáo Việt Nam 211
Tháng 9 & 10 năm 2023  
Lm. Giuse Tạ Minh Quý