Bản tin hiệp thông: Gia đình hiệp thông
Phụ đề: Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số 137 (tháng 9&10 năm 2023)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S137
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015879
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 192
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015880
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015887
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
I. CHUYÊN ĐỀ  
Dân Thiên Chúa tiến bước trong hy vọng 9
Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn  
Đồng trách nhiệm, ơn gọi cá nhân và phân định đặc sủng 26
Lm. Brent Bowen, OP  
Sự khôn ngoan đối với hành trình Thượng Hội Đồng 36
Tiến sĩ Jessie Rogers  
Sống mầu nhiệm gia đình Giáo hội hiệp thông 48
Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, CSsR  
Gia đình hiệp thông 63
Lm. Lê Văn La Vinh, OP  
Phúc âm hoá gia đình qua việc thực thi vai trò mỗi người và tổ chức đời sống gia đình 72
Sư huynh Joseph Lê Văn Phượng, FSC  
Căn cước đàn ông, căn cước đàn bà 83
Trích tác phẩm: Etenne Roze, Verità e splendore della differenza sessual, Cantagalli, Siena 2014
Người dịch: Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn  
II. ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN  
Tin tổng hợp Giáo hội Công giáo Việt Nam tháng 7 & 8 năm 2023 172
Lm. Giuse Tạ Minh Quý  
Cùng Mẹ góp nhặt yêu thương 185
Maria Nguyễn Thị Kim Ngọc  
THÔNG TIN 189
Một số hoạt động của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nhân dịp đón tiếp ông Võ Văn Thưởng chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam 11 giờ, ngày 07.08.2023