Thách đố của Lời Chúa
Nguyên tác: His word Challenges
Tác giả: Vima Dasan, SJ
Ký hiệu tác giả: DA-V
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 252 - Bài giảng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002151
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006116
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 7
Chương 1: Phúc cho ai bị bách hại 15
Chương 2: Muối mà nhạt đi 18
Chương 3: Dù một chấm cũng sẽ không qua đi 21
Chương 4: Ai chửi anh em mình là quan phản đạo, đáng bị lửa hỏa ngục 23
Chương 5: Ai nhìn người nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình rồi 26
Chương 6: Hãy móc mắt anh ra 29
Chương 7: Đưa má phải của anh ra 32
Chương 8: Hãy yêu kẻ thù 35
Chương 9: Hãy nên hoàn thiện như Thiên Chúa 38
Chương 10: Thiên Chúa có thể cám dỗ 41
Chương 11: Tiền bạc không có giá trị 44
Chương 12: Tin mừng không phải cho tất cả mọi người 47
Chương 13: Đức tin phải lớn bao nhiêu? 50
Chương 14: Không cần chôn cất cha anh 53
Chương 15: Chết là một giấc ngủ 55
Chương 16: Tin mừng mở rộng hay hạn chế 58
Chương 17: Một nhà truyền giáo phải đi ăn mày 61
Chương 18: Việc Phúc âm hóa thì không bao giờ ngừng 64
Chương 19: Thiên Chúa yêu thương và hủy diệt 67
Chương 20: Phải chăng Đức Giêsu là người gây rối 70
Chương 21: Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn vĩ đại hơn 73
Chương 22: Thiên đàng dành cho kẻ cường bạo 76
Chương 23: Đức Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất 78
Chương 24: Ngoài Chúa Kitô không có ơn cứu độ 81
Chương 25: Ngay cả Thiên Chúa cũng không thể tha thứ 84
Chương 26: Kẻ dữ cũng trông mong phép lạ 87
Chương 27: Tin mừng hay là tin làm bối rối 90
Chương 28: Đức Giêsu không bao dung 93
Chương 29: Các Giáo hoàng kế vị thánh Phêrô 95
Chương 30: Một vài người sẽ chết 98
Chương 31: Đức tin có thể di chuyển núi non 100
Chương 32: Một thiên sứ cho mỗi người 104
Chương 33: Thiên Chúa là người không đáng tin cậy 107
Chương 34: Đức Giêsu cấm ly dị 110
Chương 35: Không nên lập gia đình 112
Chương 36: Từ bỏ mọi sự 114
Chương 37: Phải chăng tất cả mọi người giầu có đều bị kết án 117
Chương 38: Chúng ta nên chọn chỗ chót 120
Chương 39: Phải chăng Thiên Chúa không công bằng 122
Chương 40: Đức Giêsu chúc dữ 125
Chương 41: Phải chăng mặc áo đúng cách mới được vào Nước Trời 127
Chương 42: Thiên Đàng chỉ dành cho một ít người? 130
Chương 43: Trả cho Xeda những gì thuộc về Xeda 132
Chương 44: Tôi không được gọi bố của tôi là Cha 135
Chương 45: Đức Giêsu, Đấng đầy lòng thương xót, lại kết án? 138
Chương 46: Không có người vào nước trời trễ 141
Chương 47: Được cứu nhờ việc làm 143
Chương 48: Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể 146
Chương 49: Đức Giêsu là Thiên Chúa trong xác phàm 149
Chương 50: Con Thiên Chúa bị bỏ rơi 152
Chương 51: Chúa Giêsu hay giữ bí mật 155
Chương 52: Con Người có quyền tha tội 158
Chương 53: Chúa Kitô thích những người tội lỗi hơn 161
Chương 54: Ngày Sabat là cho con người 164
Chương 55: Phêrô bị gọi là Satan 167
Chương 56: Hãy từ bỏ chính mình 170
Chương 57: Đức Giêsu không tốt lành 173
Chương 58: Con Thiên Chúa bị cám dỗ 176
Chương 59: Cũ thì tốt hơn 179
Chương 60: Được cứu bởi đức tin hay đức ái? 182
Chương 61: Tôi thấy Satan sa xuống 185
Chương 62: Đức Giêsu ném lửa xuống thế gian 188
Chương 63: Đức Giêsu khắc khoải 191
Chương 64: Ghét cha mẹ của anh 194
Chương 65: Làm bạn với tiền bạc 197
Chương 66: Vực thẳm chia cắt thiên đàng và hỏa ngục 200
Chương 67: Hãy mua gươm 203
Chương 68: Một kẻ trộm vào thiên đàng 206
Chương 69: Chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ 209
Chương 70: Các Thiên sứ lên xuống 212
Chương 71: Sinh ra bởi nước và Thánh Thần 215
Chương 72: Các ngươi là thần 218
Chương 73: Còn quyền năng hơn cả Đức Kitô 221
Chương 74: Chúa Cha thì lớn hơn 224
Chương 75: Hãy nhận lấy Thánh Thần 226
Chương 76: Đức Giêsu xin cứu người khỏi chết và đã được nhậm lời 229