Niềm hy vọng Kitô giáo
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist
DDC: 252.3 - Bài giảng trong những buổi họp mặt Phúc Âm
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009619
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009630
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009712
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Hãy an ủi, an ủi dân ta. (Is 40) 11
2. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an. (Is 52) 17
3. Đức Kitô Giáng sinh đem nguồn hy vọng cho thế giới 22
4. Tổ phụ Ápraham, cha của niềm tin và hy vọng. (x. Rm 4, 18) 27
5. Bà Rakhen khóc thương con mình, nhưng đó lại là niềm hy vọng cho con cháu anh em. (Gr 31) 32
6. Hy vọng hão huyền nơi các ngẫu tượng. (Tv 115) 37
7. Ngôn sứ Giôna, niềm hy vọng và lời cầu nguyện 43
8. Giuđitha, người phụ nữ cam đảm đã khôi phục niềm hy vọng cho dân chúng 47
9. Hãy đội mũ chiến của niềm hy vọng. (1Tx 5,4-11) 53
10. Niềm hy vọng, nguồn an ủi và bình an. (1Tx 5,12-22) 58
11. Niềm hy vọng không làm cho thất vọng (x. Rm 5,1-5) 63
12. Chính trong niềm hy vọng này mà chúng ta được cứu thoát. (x. Rm 8,19-27) 67
13. Mùa chay là một hành trình hy vọng 71
14. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. (x. Rm 12,9-13) 75
15. Niềm hy vọng dựa trên Lời Chúa. (Rm 15,1-2.4-5) 79
16. Hy vọng trước mọi niềm hy vọng. (x. Rm 4,16-25) 83
17. Thiên Chúa là nền tảng mọi hy vọng của chúng ta. (x. 1Pr 3, 8-17) 87
18. Hy vọng của thế gian và hy vọng từ Thập giá. (x. Ga 12, 24-25) 92
19. Đức Kitô phục sinh, niềm hy vọng của chúng ta 98
20. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20) 103
21. Đức Maria, mẹ của niềm hy vọng. (x. Ga 19, 25-27) 108
22. Thánh nữ Maria Mácđala, môn đệ của niềm hy vọng 112
23. Emmaus, con đường hy vọng 116
24. Chúa Thánh Thần giúp gieo niềm hy vọng 120
25. Tình Cha nơi Thiên Chúa, nguồn hy vọng của chúng ta 125
26. Những người con yêu dấu, bảo đảm niềm hy vọng. (x. Lc 15) 129
27. Các thánh, chứng nhân và đồng hành của niềm hy vọng 134
28. Niềm hy vọng, sức mạnh của các vị Tử đạo 139
29. Phép rửa cánh cửa của niềm hy vọng 143
30. Lòng tha thứ của Chúa, động lực của niềm hy vọng 149
31. Sự mới mẻ của niềm hy vọng Kitô giáo  154
32. Ký ức về ơn gọi làm sống động niềm hy vọng 160
33. Giáo dục hy vọng 165
34. Kẻ thù của niềm hy vọng 170
35. Các nhà truyền giáo của niềm hy vọng hôm nay 175
36. Tỉnh thức đợi chờ 180
37. Phúc cho những người được chết trong Chúa  184
38. Thiên đàng là đích điểm của niềm hy vọng 188