2000 năm sau - Tin mừng cho người trẻ hôm nay
Nguyên tác: 2000 ans après
Tác giả: Claude Robert, S.J
Ký hiệu tác giả: RO-C
Dịch giả: ĐHY. Gioan B. Phạm Minh Mẫn
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006472
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013390
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014786
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  7
1.     Này là tôi tớ Chúa  9
2.     Và Ngôi Lời đã nhập thể  11
3.     Con sẽ đi trước mặt Chúa  20
4.     Hồn tôi ngợi khen Chúa  24
5.     Tên con trẻ là Gio-an  29
6.     Ma-ri-a đặt Hài Nhi nằm trong máng cỏ  33
7.     Trong vùng ấy có những người chăn chiên  37
8.     Hài Nhi đã được đặt tên  41
9.     Một lưỡi gươm sẽ thấu qua lòng Bà 43
10.   Chúng tôi đã thấy vì sao của Người 47
11.   Hãy trốn sang Ai Cập 52
12.   Ngài sẽ được gọi là người Na-da-rét 56
13.   Việc của Cha trước hết 60
14.   Và Ngài xuống với ông bà về Na-da-rét 65
15.   Đây Ta sai sứ giả đi trước mặt Con 70
16.   Ngài cũng đến chịu thanh tẩy  75
17.   Ngài bị Xa-tan thử thách  79
18.   Hãy đến mà xem! 84
19.   Tiệc cưới Ca-na  88
20.   Một nghị viện Do thái, quý danh Ni-cô-đê-mô  92
21.   Nguời phụ nữ Sa-ma-ri 96
22.   Họ bỏ mọi sự mà theo Ngài 103
23.   Ngài chữa mọi bệnh tật và các kẻ bị quỷ ám 105
24.     Một người bị thần ô uế nhập  107
25.     Nhạc mẫu ông Si-mon lên cơn sốt 109
26.     Tức thì bệnh phong hủi biến mất 110
27.     Xin hãy phán một lời và đầy tớ tôi sẽ lành bệnh  112
28.     Hãy trỗi dậy  113
29.     Họ khiêng kẻ bất toại  115
30.     Nước Thiên Chúa ở đấy  119
31.     Ước gì niềm vui của chúng ta được trọn vẹn  123
32.     Phúc thay 126
33.     Chúa Cha, Đấng thấu suốt nơi bí ẩn  130
34.     Một người đàn bà tội lỗi nổi tiếng  133
35.     Người gieo giống  137
36.     Hạt giống nẩy mầm cách lạ lùng  141
37.     Như hạt cải 144
38.     Bé ơi! Dậy đi con! 147
39.     Thị vệ chặt đầu Gio-an 152
40.     Ngài muốn gọi ai tùy ý  155
41.     Và Ngài sai họ đi  157
42.     Ta thương đám dân này 159
43.     Đừng mang tiền bạc 161
44.     Như chiên vào giữa sói 164
45.     Không ai có thể là tiên tri nơi quê mình 166
46.     Năm chiếc bánh và hai con cá 170
47.     Các ông đã thấy tôi mà không tin  175
48.     Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ  180
49.     Thịt tôi thật là của ăn 183
50.     Tại hồ Bết-da-tha 186
51.     Có một phụ nữ Ca-na-an  191
52.     Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? 193
53.    Phêrô, ngươi là cớ vấp phạm cho Ta!  197
54.    Ngài biến hình trước mặt họ 201
55.    Một người Sa-ma-ri đến gần và băng bó những vết thương  205
56.    Chúa Giê-su yêu thương Mác-ta và Ma-ri-a 210
57.    Khi cầu nguyện anh em hãy nói : “Lạy Cha chúng con...” 213
58.    Anh em hãy cầu nguyện như thế này : “Lạy Cha chúng con...” 217
59.    Một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình 223
60.    Người mù từ thuở mới sinh 226
61.    Tôi là ánh sáng thế gian  232
62.    Chúa Giê-su đi trên hồ tiến đến 235
63.    Ta là mục tử tốt lành  247
64.    Người biệt phái và người thu thuế  244
65.    Lạy Cha, con chúc tụng Cha  247
66.    Người cha có hai đứa con 252
67.    Anh buồn rầu bỏ đi 257
68.    Chủ vườn nho thuê người làm 262
69.    Người phong hủi sấp mình và tạ ơn 266
70.    Anh La-da-rô! Hãy ra khỏi mồ! (I)  269
71.    Anh La-da-rô! Hãy ra khỏi mồ! (II) 275
72.    Một người giàu có tên là Da-kêu  285
73.    Bữa tiệc ở Bê-ta-ni-a  282
74.    Vua ngươi đang đến ngồi trên lừa con 285
75.    Ngài bắt đầu rửa chân cho các môn đệ  290
76.    Một người trong anh em sẽ nộp Thầy  294
77.    Đây là mình Thầy hiến tế vì anh em  298
78.    Thiên Chúa đã được tôn vinh 302
79.    “Anh em hãy yêu thương nhau”  305
80.    “Thánh Thần sẽ dạy anh em hiểu lời Thầy” 309
81.    “Anh em sẽ thấy Thầy và anh em sẽ sống” 312
82.    “Lạy Cha, xin cho chúng nên một” 316
83.    “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được” 320
84.    “Tôi hôn ai thì chính là người đó”  325
85.    “Ông có phải là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa không?”  330
86.    Và gà liền gáy  334
87.    “Không phải hắn, nhưng là Ba-ra-ba” 337
88.    “Này là Người"  341
89.    Đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá 345
90.    Và họ đóng đinh Ngài  349
91.    Bảy lời của Đấng bị đóng đinh 354
92.    Hạ xác Chúa Giê-su  359
93.    Sáng sớm các bà đến thăm mộ 362
94.    “Ma-ri-a!” - “Lạy Thầy!”  366
95.    Hai môn đệ đi làng Em-mau  370
96.    “Chính Thầy đây : hãy sờ xem!” 374
97.    “Tô-ma! Vì đã thấy Thầy, nên anh tin” 378
98.    Một mẻ lứới được 153 con cá 381
99.    “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”  385
100.  Người được cất lên và có đám mây quyện lấy Người 389
Phụ lục 1 : Bảng đối chiếu  393
Phụ lục 2 : Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm mầu nhiệm tình thương của Chúa làm người  399