Người chạnh lòng thương
Phụ đề: Suy niệm về tình thương của Thiên Chúa trong Tin mừng Luca và các chứng nhân
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 231.4 - Thuộc tính Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010615
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 3
LỜI NGỎ 7
Suy niệm 1  
Đức Giêsu chữa lành người bệnh phong 9
Thánh Damien de Veuster  
Vị tông đồ của người bệnh phong 15
Suy niệm 2  
Đức Giêsu chữa người bại liệt 31
Thánh Giuseppe Cottolengo  
Người của Chúa quan phòng 37
Suy niệm 3  
Đức Giêsu chọn Lêvi làm môn đệ 43
Chân phước Charles de Foucauld  
Tình huynh đệ đại đồng 49
Suy niệm 4  
Đức Giêsu cho con trai bà góa thành Naim sống lại 63
Thánh Gioan Bosco   
Cha, thầy và bạn của giới trẻ 69
Suy niệm 5  
Dụ ngôn người Samari nhân hậu 91
Thánh Phanxicô Salê  
Tiến sỹ của đức ái  97
Suy niệm 6  
Đức Giêsu chữa lành người phụ nữ bị còng lưng  
Mẹ Têrêsa Calcutta  
Cây bút chì trong bàn tay của Thiên Chúa  113
Suy niệm 7  
Dụ ngôn người cha nhân hậu 129
Thánh Giuseppe Cafasso  
Vị mục tử của các tù nhân  139
Suy niệm 8  
Đức Giêsu trao nộp chính mình 149
Thánh Vincent de Paul  
Vị tông đồ của đức ái 155
Suy niệm 9  
Cái nhìn của Đức Giêsu 165
Thánh Maria Domenica Mazzarello  
Cõi lòng từ ái 171
Suy niệm 10  
Đức Giêsu trên thập giá 183
Thánh Gioan Marie Vianey  
Vị mục tử thánh thiện 191
LỜI KẾT 201
SÁCH THAM KHẢO  203