La plume au service de Dieu
Phụ đề: Je sais - Je crois
Tác giả: Alphonse de Parvillez, SJ.
Ký hiệu tác giả: PA-A
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012697
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 119
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích