Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning
Tác giả: James W. Fowler
Ký hiệu tác giả: FO-J
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009087
Nhà xuất bản: Harper & Row
Năm xuất bản: 1940
Khổ sách: 24
Số trang: 332
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích