Travail de la foi
Tác giả: Marcel Légaut
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012486
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích