Dẫn vào Đức tin Kitô giáo
Tác giả: ĐHY. Walter Kasper
Ký hiệu tác giả: KA-W
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007703
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007717
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010397
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Hoàn cảnh Đức tin  1
2. Vị trí  của Đức tin  2
3. Jesus Kitô: Nhân chứng đức tin  49
4. Chân lý của chân lý  71
5. Hành vi của Đức tin  93
6. Nôi dung của Đức tin 117
7. Đức tin và sự cứu rỗi  143
8. Tính Giáo hội của Đức tin  167
9. Bản chất lịch sử của Đức tin  191
10. Tương lai của Đức tin  219
Những chữ viết tắt  245