Abrégé de la foi catholique
Tác giả: Ph. Ferlay
Ký hiệu tác giả: FE-P
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011174
Nhà xuất bản: Desclée
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích