Introduction a la foi Catholique
Tác giả: Charles Ehlinger
Ký hiệu tác giả: EH-C
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009530
Nhà xuất bản: Idoc-France
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 653
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích