La foi des catholiques
Tác giả: Sommaire
Ký hiệu tác giả: SOM
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011344
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 18
Số trang: 736
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích