Dẫn nhập vào Kitô giáo
Tác giả: HY. Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000608
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000609
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 318
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập cho phiên bản 1968 7
Dẫn nhập cho phiên bản 1969 9
Dẫn nhập cho tái bản mới 11
PHẦN GIỚI THIỆU: "TÔI TIN - AMEN"  
Chương 1: Niềm tin trong thế giới ngày nay 31
Chương 2: Hình thái đức tin mang tính giáo hội 69
PHẦN MỘT: THIÊN CHÚA  
Chương 1: Lời tựa về chủ đề Thiên Chúa 87
Chương 2: Niềm tin vào Thiên Chúa trong kinh thánh 99
Chương 3: Thiên Chúa của đức tin và Thiên Chúa của các triết gia 117
Chương 4: Đức tin vào Thiên Chúa ngày nay 129
Chương 5: Niềm tin vào Thiên Chúa tam vị 139
PHẦN HAI  
Chương 1: "Tôi tin Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa chúng ta" 167
Chương 2: Triển khai đức tin trong Đức Kitô qua các khoản tin kính mang tính Kitô 239
PHẦN BA  
Chương 1: Sự hiệp nhất nội tại trong những tuyên bố cuối của kinh Tin kính 293
Chương 2: Những khoản tin về Thánh Thần và Hội Thánh đưa ra hai vấn nạn 299