La joie dans la foi
Tác giả: Auguste Valensin, SJ.
Ký hiệu tác giả: VA-A
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012473
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 19
Số trang: 350
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích