La Règle de la foi
Tác giả: P. Auguste-Alexis Goupil, S.J.
Ký hiệu tác giả: GO-P
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012534
Nhà xuất bản: Paris
Khổ sách: 22
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích