Faith and Speculation
Phụ đề: An essay in philosophical theology
Tác giả: Austin Farrer
Ký hiệu tác giả: FA-A
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005052
Nhà xuất bản: T. & T. Clark
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 24
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005053
Nhà xuất bản: T. & T. Clark
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 29
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích