Est-IL posible aujourd'hui de croire?
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016358
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 19
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích