Những mô phạm của đức tin
Phụ đề: Linh đạo Thánh Kinh cho thời đại
Nguyên tác: Models of faith
Tác giả: Carlos G. Valles, SJ
Ký hiệu tác giả: VA-C
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014227
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. “Hãy ra khỏi” 7
2. Hãy gặp ông chủ 19
3. Bên nào đang chiến thắng 35
4.  Voi và cá sấu 47
5. Lề luật và lời hứa... 67
6. Người thợ gốm và khối đất 81
7. Athens và Corinth 97
8. Đức tin qua lời cầu nguyện 115
9. Hãy xin và các con sẽ được 133
10. Thử thách đức tin 151
11. Những cái thoáng nhìn giữa bóng tối 163
12. Đây sẽ là dấu chỉ cho 181
13. Dấu chỉ Gioan Tẩy Giả 189
14. Dời núi 201
15. Các ngươi hãy nhớ lại 219
16. Người sẽ không bỏ rơi tôi 231
17. Đức tin và công lý 241