Những con đường của Chúa Thánh Thần
Nguyên tác: Les Conduits de Saint Esprit
Tác giả: Mgr Gérard Huyghe
Ký hiệu tác giả: HU-M
Dịch giả: Lm. F. Assis Lê Văn Thành
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001448
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001454
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001455
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001456
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001457
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003134
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004926
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
Nhập đề 5
PHÂN I: MỘT ĐỨC TIN TĂNG TRƯỞNG LÀ GÌ?  
Chương I: Từ đức tin theo thần học đến đức tin theo kinh thánh 14
Chương II: Đức tin là một khám phá Thiên Chúa hằng sống 20
Chương III: Đức Tin là Đức Cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đấng không có gì là không thể làm được 26
Chương IV: Đức tin là một sự trung thành với Thiên Chúa qua mọi thử thách 33
PHẦN II: ĐỨC TIN CỦA ABRAHAM  
Chương I: Con người của niềm tin 40
Chương II: Abraham phó thác cuộc đời ông dựa vào lời Thiên Chúa 45
Chương III: Abraham chứng tở sự trung thành của ông vượt trên tất cả những thử thách mà Thiên Chúa dành cho ông 50
PHẦN III: ĐỨC TIN CỦA ĐỨC MARIA  
Chương I: Những suy tư này đề cập đến trong tinh thần nào? 60
Chương II: Từ Thiên Chúa duy nhất đến Thiên Chúa Ba Ngôi 75
Chương III: Sự tăng trưởng của đức cậy trông nơi Đức Maria 88
Chương IV: Thiên Chúa huấn luyện lòng trung thành của Đức Maria 94
PHẦN IV: ĐỨC GIÊSU HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN CHO CÁC TÔNG ĐỒ  
Chương I: Đức Giêsu đưa các tông đồ vào sự hiểu biết Thiên Chúa Ba Ngôi 116
Chương II: Đức Giêsu dạy các tông đồ lớn lên trong đức cậy trông 132
Chương III: Đức Giêsu giáo dục các tông đồ về lòng trung thành 152
PHÂN V: HUẤN LUYỆN VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN CỦA CON NGƯỜI NGÀY HÔM NAY  
Chương I: Từ Thiên Chúa tốt lành đến Thiên Chúa hằng sống 175
Chương II: Từ niềm hy vọng đến đức cậy trông 192
Chương III: Sự tăng triển của lòng trung thành 207