La puissance de la foi
Tác giả: L. Cerfaux
Ký hiệu tác giả: CE-L
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011427
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 16
Số trang: 101
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích