Guide des difficultés de la foi Catholique
Tác giả: P. Descouvemont
Ký hiệu tác giả: DE-P
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012887
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 665
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích