La Nostra Fede
Tác giả: Mas Simo Massimi
Ký hiệu tác giả: MA-M
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011854
Nhà xuất bản: Libreria Editrice Vaticana
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 323
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích