Cẩm nang Đức tin Công giáo
Tác giả: Thiên Ân
Ký hiệu tác giả: TH-A
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003450
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TIN VÀ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  
- Tin giữa lòng thế giới 13
- Tuyên xưng đức tin của các tông đồ 20
- Tôi tin chỉ một Thiên Chúa 24
- Cha toàn năng 27
- Đấng Tạo Thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình 31
- Tôi tin Chúa Yêsu Kitô, Con Một thiên Chúa 45
- Bởi Chúa Thánh Thần đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người 51
- Chịu đóng đinh cho chúng ta thời Pontiô Philatô, chịu nạn và mai táng trong mồ 57
- Sống lại từ cõi chết, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha 65
- Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết 73
- Tôi tin Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống 83
- Tôi tin vào Hội Thánh 93
- Tôi tin vào Hội Thánh duy nhất 104
- Tôi tin vào Hội Thánh thánh thiện 110
- Tôi tin vào Hội Thánh công giáo 116
- Tôi tin vào Hội Thánh tông truyền 119
- Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau 125
Amen 134