Foi et Pédagogie
Tác giả: Mgr. Garrone
Ký hiệu tác giả: GA-M
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012742
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích