Tôi tin
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005185
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần một: Tin và tuyên xưng đức tin 5
Đức tin và thế giới hôm nay 5
Công bố đức tin của các tông đồ 14
Tôi tin một Thiên Chúa duy nhất 19
Đấng Tạo Thành trời đất, vũ trụ hữu hình và vô hình 28
Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Chúa, Con Một duy nhất của Thiên Chúa 42
và đã làm Người. 49
Người đã chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta 57
Chúa Cha. 66
Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết 75
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống 86
Tôi tin vào Hội thánh 98
Tôi tin vào một Giáo hội duy nhất 111
Tôi tin vào Giáo hội thánh thiện 117
Tôi tin vào Giáo hội công giáo 123
Tôi tin vào Giáo hội tông truyền 126
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. 132
Phần hai: Chúc tụng Thiên Chúa 145
Cầu nguyện mở rộng tâm hồn 146
Lời cầu và các dấu chỉ của Thiên Chúa 155
Tái sinh bởi bí tích rửa tội 165
Bí tích thêm sức 178
Bí tích Thánh Thể 187
A. Nghi thức đầu lễ 194
B. Công bố Lời Chúa 196
C. Tiệc thánh của Thiên Chúa 197
D. Kết thúc thánh lễ 207
Bí tích hòa giải 208
Bí tích xức dầu bệnh nhân 223
Cử hành lễ nghi an táng 234
Bí tích hôn phối 236
Tận hiến cho Thiên Chúa trong đời sống độc thân 249
Bí tích truyền chức thánh 255
Niên lịch phụng vụ 267
Phần ba: Sống phúc âm 279
Hành động với đức tin Ki-tô hữu à lương tâm con người 280
Sống đức tin trong thế giới hôm nay 280
Sự thánh thiện Ki-tô giáo 284
Luân lý Ki-tô giáo 287
Các giới răn bắt nguồn từ cuộc sống 290
Các giới răn là ấn tín của giao ước với Thiên Chúa 292
Chúa Giê-su giải thích lề luật 296
Đi theo con đường của tám mới phúc thật 298
Giáo dục lương tâm của mình trong cộng đồng Giáo hội 301
Thống hối và ý thức về tội lỗi 306
Tội và hòa giải 312
Mười điều răn trong truyền thống công giáo 315
Mười điều răn trong cựu ước 317
Mười điều răn trong giáo lý Công giáo 319
1. Ta là Thiên Chúa đã giải phóng con, con không được thờ chúa nào khác 321
2. Thiên Chúa là thánh: Con đừng kêu tên Người vô cớ 328
3. Mỗi Chúa nhật , chúng ta hãy cử hành lễ phục sinh của Chúa 332
4. đã truyền dạy 337
5. Con chớ giết người: Hãy tôn trọng sự sống con người 343
6. Con chớ ngoại tình và làm điều tà dâm: hãy trung thành yêu mến 354
7. của người 367
8. Hãy tôn trọng chân lý: nói dối, nói xảo con phải tránh xa, hãy nói tốt về tha nhân 381
9. Ước muốn yêu mến của con phải hoàn toàn trong sạch 392
những gì con có 400
Để tiến đến đời sống sung mãn 405
Thiên Chúa Cha thấy cả những gì giấu kín trong lòng, Người sẽ trả công cho con 407
Hãy sống thánh thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng Thánh Thiện 408
Kinh nguyện và giải thích các danh từ chuyên môn 421
Kinh tin 422
Kinh trông cậy 422
Kinh yêu mến 423
Kinh thống hối 424
Lời nguyện buổi sáng 424
Lời nguyện buổi tối 425
Kinh truyền tin 426
Kinh lạy nữ vương 427
Lời nguyện trước bữa ơn 428
Lời nguyện sau bữa ăn 429
Lời nguyện của người Ki-tô hữu 429
Lời nguyện trước khi tham dự thánh lễ 431
Lời nguyện trước khi rước lễ 432
Lời nguyện sau khi rước lễ 433
Kinh linh hồn Chúa Giê-su 434
Lời nguyện trước Thánh Thể 435
Lời nguyện trước khi xưng tội 436
Lời nguyện sau khi xưng tội 437
Lời nguyện thống hối 438
Lời nguyện rước lễ lần đầu 439
Lời nguyện ngày chịu phép thêm sức 440
Lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần 441
Lời nguyện cầu cho Giáo hội 442
Lời cầu nguyện cho quê hương 444
Lời nguyện xin đức Trinh Nữ Maria 444
Lời nguyện xin thánh Giuse 446
Kinh các thánh tử đạo Việt Nam 447
Giải thích danh từ chuyên môn. 449