Faith and Folly
Tác giả: Mgr. John S. Vaughan, DD
Ký hiệu tác giả: VA-M
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011436
Nhà xuất bản: Burns & Oates
Năm xuất bản: 1911
Khổ sách: 19
Số trang: 496
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích