La foi du Christ
Tác giả: Hans Urs Von Balthasar
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012659
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 17
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích