Le cheminement de la foi
Tác giả: André Brien
Ký hiệu tác giả: BR-A
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004398
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích