Tôi tin có một Thiên Chúa
Tác giả: Hương Việt
Ký hiệu tác giả: HU-V
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001326
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
LỜI NÓI ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: ĐỨC TIN VÀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI 9
1.Vai trò của đức tin 9
2.Vẻ đẹp tuyệt vời đức tin 11
3.Học hỏi về đức tin 12
4.Sống đức tin 14
CHƯƠNG 2: ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ 16
1.Khoa học 16
2.Trí khôn 19
3.Mối tương quan giữa đức tin và lý trí 21
4.Mối tương quan giữa đức tin và khoa học 23
CHƯƠNG 3: NIỀM HẠNH PHÚC CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN 26
1.Lời giải đáp 26
2.Hướng tới Thiên Chúa 28
3.Niềm an ủi 30
4.Thái độ của người có đức tin đối với đau khổ 32
5.Một dân tộc có đức tin 33
6.Đức tin sống động 36
CHƯƠNG 4: SỰ THIỆT THỎI CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐỨC TIN 38
1.Con người 38
2.Cuộc đời 40
3.Đau khổ 41
4.Cái chết 43
5.Sự thiệt thòi của một dân tộc không có đức tin 45
CHƯƠNG 5: NHỮNG NGUYÊN DO LÀM MẤT ĐỨC TIN 49
1.Những hiểu lầm 49
2.Thiếu trưởng thành về đức tin 53
3.Địa vị 54
4.Tiền bạc 55
5.Con tim 56
CHƯƠNG 6: SỰ BẾ TẮC CỦA CHỦ TRƯƠNG CHỐI BỎ THIÊN CHÚA 60
1.Không thể chữa mình 60
2.Trái với lý trí 62
3.Thấy 63
4.Hiểu 64
5.Kết luận 67
CHƯƠNG 7: CỦNG CỐ ĐỨC TIN 69
1.Trí khôn 69
2.Ý muốn 71
3.Con tim 72
4.Cuộc sống 74
5.Đừng quên cội nguồn đức tin 76
6.Chăm sóc 78
7.Tuyên xưng đức tin 79
CHƯƠNG 8: HẬU QUẢ CỦA TÌNH TRẠNG VẮNG BÓNG THIÊN CHÚA 84
1.Nếu vắng bóng Thiên Chúa, con người và xã hội sẽ ra sao? 84
2.Hành động bất công 88
3.Luân lý 91
4.Đau khổ 92
CHƯƠNG 9: SUY NGHĨ VỀ THIÊN CHÚA 96
1.Danh từ 96
2.Những lý do 97
3.Chối bỏ Thiên Chúa 99
4.Nghĩ gì 102
5.Cỏ dại 103
CHƯƠNG 10: VŨ TRỤ CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA 107
1.Nhập đề 107
2.Vũ trụ lớn lao 108
3.Trật tự 110
4.Di chuyển 111
5.Tình cờ 113
6.Nhân quả 115
CHƯƠNG 11: CON NGƯỜI CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA 117
1.Các dân tộc 117
2.Người Việt Nam 119
3.Các nhà bác học 122
4.Sinh vật 126
5.Con người 128
CHƯƠNG 12: NHÂN LOẠI CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA 132
1.Tư tưởng xa lìa Thiên Chúa 132
2.Cuộc sống xa lìa Thiên Chúa 135
CHƯƠNG 13: LUÂN LÝ CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA 139
1.Nguồn gốc 139
2.Lương tâm 142
3.Ảnh hưởng của lương tâm 144
4.Dập tắt lương tâm 145
CHƯƠNG 14: KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA 149
CHƯƠNG 15: KHÁT VỌNG CHÂN LÝ CHỨNG MINH CÓ THIÊN CHÚA 158
TÀI LIỆU THAM KHẢO 162