I Believe
Phụ đề: The creed, the Sacraments, the blessed virgin Mary
Tác giả: J.P.M. Van der Ploeg, OP
Ký hiệu tác giả: PL-J
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003583
Nhà xuất bản: The Neumann Press
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 21
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích