Croire en Jésus Christ
Tác giả: Joseph Thomas
Ký hiệu tác giả: TH-J
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012699
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 19
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích