Đức tin Kitô giáo hôm qua và hôm nay
Nguyên tác: Joseph Ratzinger: Einfuhrung in das Christentum…
Tác giả: HY. Joseph Ratzinger
Ký hiệu tác giả: RA-J
Dịch giả: Lm. Nguyễn Quốc Lâm
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000812
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001539
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001540
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001541
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003158
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004955
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP : "TÔI TIN - AMEN" 37
Chương một: Vấn đề Tin trong thế giới ngày nay 38
Chương hai: Đức Tin và dung mạo Giáo Hội 82
PHẦN MỘT : THIÊN CHÚA 102
Chương một: Những vấn nạn sơ khởi quanh chủ đề Thiên Chúa 103
Chương hai: Niềm tin vào Thiên Chúa trong Kinh Thánh 116
Chương ba: Thiên Chúa của niềm tin và Thiên Chúa của các triết gia 139
Chương bốn: Con người thời đại và việc tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa 154
Chương năm: Niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi 166
PHẦN HAI : ĐỨC GIÊSU KITÔ 200
Chương một: "Tôi tin kính một Đức Kitô Giêsu, Con Một của Thiên Chúa 201
Phụ chương: Cấu trúc Kitô giáo 259
Chương hai: Các tín khoản khác 300
PHẦN BA: THÁNH THẦN VÀ GIÁO HỘI 354
Chương một: Tính thống nhất nội tại của các tín khoản cuối cùng trong Tín Biểu 355
Giáo Hội 363