Đức tin Công giáo
Tác giả: Hội đồng Giám mục Bỉ
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Damiano Trần Minh Công
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010323
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 21
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Mờ Đầu 3
PHẦN I: TIN VÀ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN  
ĐỨC TIN VÀ THẾ GIỚI HÔM NAY 6
CÔNG BÔ ĐỨC TIN CỦA CẤC TÔNG ĐỒ 14
Tôi tin một Thiên Chúa duy nhất 18
Đấng Tạo thành trời đất, vũ trụ hữu hình và v hình 25
Tôi tin Đức Giêsu Kitỏ là Chúa, Con Một duy nhất của Thiên Chúa  
Bởi Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người  
Người đã chịu đóng đinh vào thập giá vi chúng ta 51
Người đã sống lại như lời Thánh Kinh, Người đã lên trời và ngự bên hữu Đức Chúa Cha  
Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sông và kẻ chết 67
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống  
Tôi tin vào Giáo Hội 87
Tôi tin vào một Giáo Hội duy nhất 98
Tôi tin Giáo Hội thánh thiện 103
Tỏi tin vào Giáo Hội Công giáo 109
Tôi tin vào Giáo Hội Tông truyền 112
Tồi trỏng dợi kè chết sống lại và sự sống đời sau, Amen 117
PHẦN II: CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA CẦU NGUYỆN MỞ RỘNG TÂM HỒN
LỜI VÀ CẤC DÂU CHỈ CỦA THIÊN CHÚA 138
Tái sinh bởi tích Rửa tội 147
Bí tích Thêm sức 158
Bí tích Thánh Thể 166
Bí tích Hòa giải 183
Bí tích Xức dầu bệnh nhân 196
Cứ hành lễ nghi an táng 205
Bí tích Hỏn phôi  
Tận hiến cho Thiên Cluía trong đời sổng độc thân 218
Bí tích Truyền chức thánh 223
Niên lịch Phụng vụ 224
PHẦN III: SỐNG PHÚC ÂM  
HÀNH ĐỘNG VỚI ĐỨC TIN KITÔ HỮU VÀ LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI 246
Sông Đức tin trong thế giới hôm nay 246
Sông thánh thiện Kitô giáo 249
Luân lý Kitô giáo 251
Các giới răn bắt nguòn từ cuộc sông 253
Các giới răn là ấn tín của Giao ưức với Thiên Chúa  
Chúa Giêsu giải thích Lề luật 258
Đi theo con đường của Tám môi Phúc thật 259
Giáo dục lương tâm của mình trong cộng đồng Giáo Hội 262
Thống hối và ý thức về tội lỗi 266
Tội và hòa giải 271
Mười điều răn trong truyền thống Công giáo  
Mười điều răn trong Cựu ước 275
Mười điều răn trong Giáo lý Công giáo  
MƯỜI ĐIỀU RĂN 277
1. Ta là Thiên Chúa đã giải phóng con: Con không được thờ chúa nào khác 277
2. Tên Thiên Chúa là Thánh: Con đừng kêu Tôn Người vô cứ 282
3.  Mỗi chúa nhật, chúng ta hãy cử hành lễ Phục sinh của Chúa 284
4. Con hãy tôn kính và thảo hiếu vứi cha mẹ cùa con như Thiên Chúa đã truyền dạy 288
5. Con chớ giết người: hãy tôn trọng sự sống con người 293
6.  Con chớ ngoại tình và làm điều tà dâm: hãy chân thành yêu mến 302
7.  Con chớ trộm cắp và bắt cóc người: hãy tôn trọng tự do và nhân phẩm cùa người 313
8.  Hãy tôn trọng chân lý: nói dối nói xảo con phải tránh xa, hãy nói tốt về tha nhân 324
9.  Ước muốn yêu mến cúa con phải hoàn toàn trong sạch 333
10. Con chớ thầm ước chiếm đoạt của người:  
Hãy chia sè với người những gì con có 340
TIẾN ĐẾN ĐỜI SỐNG SUNG MÃN  
Thiên Chúa Cha thấy cả những gì giấu kín trong lòng, Người sẽ trả cho cho con 345
Hãy sống thánh thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện  
PHẦN IV: PHỤ TRƯƠNG: Kinh nguyện và giải thích các danh từ chuyên môn  
Kinh Tin 360
Kinh Trông Cậy 361
Kinh Yêu Mến 362
Kinh Thống Hối 362
Lời Nguyện buổi sáng 363
Lời Nguyện buối tối 365
Kinh Truyền Tin 366
Kinh Lạy Nữ Vương 367
Lởi Nguyện trước bữa ăn 367
Lời Nguyện sau bữa ăn 369
Lời Nguyện của người Kitô hữu 370
Lời Nguyện trước khi tham dự Thánh lễ 371
Lời Nguyện trước khi Rước lễ 372
Lời Nguyện sau khi Rước lễ 373
Kinh Linh Hồn Chúa Giêsu 374
Lời nguyện trước Thánh Thể 375
Lời nguyện trườc khi Xưng tội 375
Lời Nguyện sau khi Xưng tội  
Lời nguyện thống nhất 376
Lời nguyện rước lễ lần đầu 377
Lời nguyện ngày chịu phép thêm sức 378
Lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần 379
Lời nguyện cầu cho Giáo hội 380
Lời nguyện cầu cho quê hương 382
Lời nguyện xin Đức Trinh nữ Maria 383
Loời nguyện xin thánh Giuse 384
Kinh các thánh tử Đạo Việt Nam 385
GiẢI THÍCH CÁC DANH TỪ CHUYÊN MÔN 387