Jésus-Christ, hier et aujourd'hui
Tác giả: Jacques Guillet
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012632
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 19
Số trang: 264
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích