Tôi tin có một Thiên Chúa
Tác giả: Hương Việt
Ký hiệu tác giả: HU-V
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001241
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008625
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Chương 1: Sự kỳ diệu của vũ trụ 10
Chương 2: Sự kỳ diệu của cây cối 49
Chương 3: Sự kỳ diệu của các sinh vật 57
Chương 4: Sự kỳ diệu của sự sống 74
Chương 5: Sự kỳ diệu của tế bào và nhiễm sắc thể 82
Chương 6: Xưởng máy kỳ diệu nhất thế giới: Thân thể con người 88
Chương 7: Tình cờ, ngẫu nhiên, tự nhiên, thiên nhiên không thể sáng tạo nên muôn vật, nhưng chính Thiên Chúa đã sáng tạo nên muôn vật 96
Chương 8: Một số thánh nhân, danh nhân, bác học suy tư về vũ trụ và con người, nhờ đó họ đã tin có một Thiên Chúa sáng tạo, quyền năng và thông minh 110
Chương 9: Niềm tin tôn giáo 121
Chương 10: Tìm hiểu sự hiện hữu của Thiên Chúa theo sách Giáo lý Hội thánh Công giáo 125
Chương 11: Tìm hiểu Thiên Chúa của Kitô giáo 160
Tài liệu tham khảo 182