Une foi aveugle
Tác giả: Eric Hoffer
Ký hiệu tác giả: HO-E
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004544
Nhà xuất bản: Harper & Row
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 19
Số trang: 268
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích