Seule compte la foi
Tác giả: Cardinal Renard
Ký hiệu tác giả: RE-C
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009606
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 1973
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích