Joie de croire, joie de vivre
Phụ đề: Conférences sur les points mạjeurs de la foi chrétienne
Tác giả: François Varillon
Ký hiệu tác giả: VA-F
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006869
Nhà xuất bản: Bayard
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 22
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích