Tôi tin
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Khổng Thành Ngọc
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013615
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013628
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0013629
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập Giáo lý Năm Đức Tin 5
Đức Tin là gì?  15
Đức Tin của Hội Thánh 23
Lòng khao khát Thiên Chúa trong hành trình đức tin  32
Những nẻo đường nhận biết Thiên Chúa 40
Lý trí, khoa học và đức tin 48
Nói về Thiên Chúa cho con người ngày nay 57
Tin là đáp lại mặc khải của Thiên Chúa về kế hoạch yêu thương 67
Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử và trong cuộc sống con người 76
Mẹ Maria: biểu tượng của lòng tin vâng phục 85
Chúng ta tuyên xưng: "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria" 94
Chứng ta tuyên xưng: Thiên Chúa "đã làm người" 103
Chúng ta tin được nhìn thấy Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô 111
Noi theo Abraham, chúng ta tuyên xưng: "Tôi tin kính một Thiên Chúa" 121
Tôi tin Thiên Chúa là Cha Toàn năng  
Tôi tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, dựng nên con người 141
Phụ lục: Đức Bênêđictô XVI: nỗi ưu tư và niềm hy vọng về lòng tin của con người ngày nay 151
* Ánh sáng trần gian (trích) 152
* Đàng Thánh giá 2005 (trích Lời cầu nguyện) 155