Niềm tin của người Công giáo
Phụ đề: Huấn giáo căn bản
Nguyên tác: La foi des Catholiques
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Phạm Minh Thiện, Phan Mạnh Trinh, Tống Viết Hiệp
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002879
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 830
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005011
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 830
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 1: NIỀM TIN KITÔ GIÁO NGÀY NAY 38
Một niềm tin được hạn định theo địa lý 39
Một Giáo Hội đầy thách đố 42
Sức sống của một dân tộc 45
Phúc âm hóa các “môi trường sống” 47
Những trách nhiệm mới 48
Còn các người nữ thì sao ? 51
Việc đào tạo : niềm khát khao và một nhu cầu 53
Tính đa dạng về đoàn sủng và đường lối chính sách 55
Cộng đoàn nhỏ làm nền tảng 58
Những người trung gian đem lại sự hiệp thông 59
Chiếc áo không đường khâu 60
Hướng về một ý nghĩa phổ quát 63
Phụ chú : Một thái độ mới trước thế giới 66
CHƯƠNG 2 : NIỀM TIN CỦA NHỮNG CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI 67
I. Một cộng đoàn tại Giêrusalem 68
Một lễ Ngũ Tuần không như các lần khác 68
vẫn còn bắt rễ trong Do thái giáo 69
Một nét độc đáo dần dần tỏ hiện 71
Sự hiện diện của một Đấng đang sống 71
Những cung cách sông kiến tạo cơ cấu 73
Những căng thẳng nội bộ và những viễn cảnh mới 76
Việc cắt đứt với Do thái giáo rõ nét dần 79
II. Những cộng đoàn trên miền đất dân ngoại 79
Antiôkhia tiếp nhận đức tin 79
Những việc tuân giữ lề luật Do thái giáo bị tranh cãi 81
Phaolô, một người ở ngã ba đường 82
Các cộng đoàn do Phaolô thành lập 83
Những nghi thức hoàn toàn mới 85
Các thánh ca phụng vụ và các cử hành niềm tin 87
Giáo Hội, thân thể của Đức Kitô 89
Trông đợi ngày Chúa tái lâm 90
Cách tổ chức trong các cộng đoàn 92
Sức nặng của việc tử vì đạo 94
III. Các cộng đoàn và các sách Tin Mừng 96
Tin Mừng trước các sách tin mừng 96
Đức Giêsu, sứ giả loan báo Tin Mừng 96
Tin Mừng được rao giảng trong các cộng đoàn 99