Evolutionary Faith
Phụ đề: Rediscovering God in Our Great Story
Tác giả: Diarmuid O' Murchu
Ký hiệu tác giả: MU-D
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003220
Nhà xuất bản: Claretian
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003691
Nhà xuất bản: Claretian
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích