Tôi tin
Tác giả: Jorathe Nắng Tím
Ký hiệu tác giả: NA-T
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007933
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 361
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập  
Phần I: Tôi tin Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô 7
Đức Giêsu Kitô 9
Đức Giêsu lịch sử 12
Đức Giêsu dưới mắt người đương thời với Ngài 29
Đức Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh từ cõi trên 44
“Hãy theo Thầy” 55
Khám phá dung mạo Đức Kitô 66
Sự thánh thiện của Thiên Chúa 143
Phần II: Tôi tin Con Người 171
Con người trong Kinh Thánh 173
Đi vào lòng Thiên Chúa 206
Duy nhất tính của nhân loại 215
Thân xác Con Người 220
Con người được mời gọi nên hoàn hảo 227
Con người với Thiên nhiên, Vạn vật 233
Hãy nâng tâm hồn lên 238
Con người “Lữ hành” 243
“Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Thiên Chúa” 254
Con người giới hạn 261
Con người và giao ước 266
Khi con người không có Thiên Chúa 274
Phần III. Tôi tin Giáo hội 277
Giáo hội là mầu nhiệm 282
Đức Kitô và Giáo hội của Ngài 306
Những cố gắng không ngừng của Giáo hội 335
Giáo hội chiến đấu 352