Difficultés de croire
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011899
Nhà xuất bản: Libraire Plon
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích