La Foi catholique
Tác giả: Gervais Dumeige,SJ
Ký hiệu tác giả: DU-G
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004686
Nhà xuất bản: Éditions de l'Orante
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 572
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích