Ce que je crois
Tác giả: Andrew Hurrell
Ký hiệu tác giả: HU-A
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012322
Nhà xuất bản: Éditions Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 19
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích