Nouveau livre de la foi
Phụ đề: La foi commune des chrétiens
Tác giả: Johannes Feiner, L. Vischer
Ký hiệu tác giả: FE-J
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006860
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 22
Số trang: 670
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích